PROCeed

Komputerowa platforma do szkolenia postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Co to jest PROCeed?

PROCeed jest komputerowym systemem przygotowania do podejmowania decyzji w symulowanych sytuacjach. Umożliwia on tworzenie i uruchamianie różnego rodzaju aplikacji symulacyjnych, zarówno na potrzeby szkoleń w formie interaktywnych gier decyzyjnych, jak również może on stanowić pakiet narzędziowy do analizy wielowariantowej. Wykorzystanie technik symulacyjnych umożliwia wierne odwzorowanie rzeczywistego przebiegu wybranej sytuacji krytycznej, dzięki uwzględnieniu wszystkich niezbędnych ról, decyzji, zjawisk, obiektów fizycznych, czy elementów środowiska. Obserwując dynamicznie zmieniającą się symulowaną sytuację, użytkownik systemu ma możliwość podejmowania różnych decyzji mających wpływ na jej dalszy przebieg oraz na postępowanie innych użytkowników.

O PROCeed

Wiele możliwości rozwoju

Jak przyswajamy wiedzę ?

Słuchając

5%

Oglądając

20%

Działając

80%

O tym, jaki jest stopnień szczegółowości symulowanej sytuacji, metodach jej wizualizacji oraz o zakresie interakcji użytkownika decydują odpowiednie modele, przygotowywane indywidualnie dla każdej aplikacji symulacyjnej. Modele te mogą bazować na prostych, zdefiniowanych wcześniej zależnościach, jak również mogą zawierać skomplikowane przekształcenia matematyczno-fizyczne wiernie oddające dynamikę wybranych zjawisk (np. powodzi, pożaru). Dzięki uniwersalności i elastyczności systemu PROCeed, możliwe jest przygotowywanie i wykorzystanie dowolnie szczegółowych modeli, dowolnie wybranego fragmentu rzeczywistości, jak również dostosowanie metod prezentacji stanu sytuacji do konkretnych wymagań użytkownika.

Co nowego w PROCeed?

Nowy rok akademicki

Szanowni Państwo, rozpoczął się nowy rok akademicki 2021/2022. Większość uczelni wróciła do tradycyjnego systemu kształcenia, część pozostała przy zajęciach zdalnych. Gry edukacyjne PROCeed sprawdzają się w obu przypadkach i są atrakcyjnym narzędziem zarówno dla wykładowców jak studentów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu!

Jak wzmocnić zaangażowanie uczestników gier szkoleniowych?

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym Wiktor Wołoszko opowiada o metodach angażowania uczestników w gry edukacyjne również te prowadzone online. Film zawiera wiele ciekawych wskazówek i podpowiedzi jak przygotować się do prowadzenia zajęć w wykorzystaniem gier edukacyjnych oraz jak najbardziej efektywnie je przeprowadzić i podsumować. Link do materiału: Jak wzmocnić zaangażowanie uczestników gier szkoleniowych? – YouTube

Koniec roku akademickiego 2020/2021

Kończy się kolejny rok akademicki, podczas którego polskie uczelnie korzystały z PROCeed jako narzędzia edykacyjnego. Jesteśmy w trakcie sprawdzania poziomu zadowolenia i potrzeb naszych klientów. Dziękujemy za zaufanie i liczymy na kolejne lata owocnej współpracy!