Nasi Użytkownicy

Na przestrzeni lat prowadzenia szkoleń w zakresie sytuacji kryzysowych, zgromadziliśmy wielu zadowolonych użytkowników!

 • Politechnika Częstochowska
  Zakład Ergonomii i Inżynierii Bezpieczeństwa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
  Wydział inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
 • UAM

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych
 •  

   

   

  MBA: Zarządzanie Szkołą Wyższą
  Zarządzanie Kryzysowe, Gniezno
 •  

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 •  

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Studium Medycyny Katastrof
 •  

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Wojskowa Akademia Techniczna
  Katedra Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  Specjalność: Stosunki Międzynarodowe
 • Collegium Balticum
  Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 •  

   

  Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach
  Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
 •  

   

   

  Bydgoska Szkoła Wyższa
  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Bezpieczeństwo Narodowe
 •  

   

   

  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 •  

   

   

  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu o/Olsztyn
  Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 •  

   

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
  Bezpieczeństwo Narodowe
 •  

   

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Biblioteka Główna